Concepţia creştină despre lume şi viaţă este la baza predării tuturor materiilor, pentru a ajuta elevul să îşi organizeze toate cunoştinţele, părerile, convingerile, credinţele, în concordanţă cu legile şi poruncile lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, şcoala noastră este locul unde elevul leagă prietenii şi relaţii armonioase, învaţă să lucreze în echipă, îşi însuşeşte standardele şi valorile creştine. Elevii noştri se dezvoltă învăţând conceptele de unitate în diversitate, participare, slujire, dedicare, toate într-o atmosferă plină de căldură. De fapt, cine ne cunoaşte spune că suntem ,,o familie mai mare”.

Lasa un mesaj