Viziune

Una dintre cele mai importante binecuvântări pe care Dumnezeu a lăsat-o familiilor este prezența copiilor.
Fiecare familie își dorește ca aceștia să ajungă oameni autentici, cu o înaltă ținută morală, cu deprinderi spirituale , academice și sociale. Pentru a atinge aceste deziderate, în orașul Sibiu, Dumnezeu ne-a lăsat harul să existe un liceu creștin unde tinerii să se formeze din toate aceste puncte de vedere. Liceul Teologic Baptist ‘Betania’ are ca scop formarea și educarea tinerilor pentru a deprinde un caracter creștin și competențe academice adecvate oricărei forme de studii universitare dorite după absolvirea liceului. Într-un mediu desacralizat și depersonalizat, liceul nostru vine în sprijinul elevilor prin îndrumare și ghidare spirituală pentru valorile creștine. În mijlocul unei societăți în care viciile (tutun, alcool, droguri) pot pătrunde foarte ușor, în liceul ‘Betania’ se regăsește un mediu protejat, în care valorile creștine sunt promovate într-un anturaj familial și călduros. Spre deosebire de multe alte unități școlare unde se pune preț doar pe capacitatea mentală a elevului, liceul nostru caută o educație holistică și prin zidirea sufletul tânărului în valorile eterne divine.
Alăturat caracterului creștin, profesorii militează și pentru dezvoltarea competențelor academice, așa încât elevul să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu performanțe școlare deosebite la concursurile și olimpiadele naționale (olimpliada de Religie, Limba, comunicare și literatură română, Limba Engleză, Istorie, Psihologie ).
Școala noastră este cuprinsă în rețeaua învățământului preuniversitar de stat a județului Sibiu. Examenul de admitere în liceu respectă metodologia elaborată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, fiind precedat de preselecție, pe baza unui interviu. Absolvenții primesc diploma de bacalaureat pe baza examenelor susținute, având posibilitatea de a urma orice formă de învățământ superior din Romania.
Liceul nostru dispune de materiale didactice pentru disciplinele fiecărui nivel de studii după cum urmează:
  • Bibliotecă
  • Laborator de informatică
  • Sală de lectură și documentare
  • Laborator de știință
  • Patru săli de clasă modernizate
  • Resursele materiale (săli de clasă modernizate, laborator informatică) sunt completate de resursele profesorilor, din care 50 % au gradul didactic I, iar 20 % urmeaza cursuri de doctorat.
Anual li se oferă posibilitatea elevilor de clasa a VIII-a să se înscrie la Liceul Betania în limita a 30 de locuri pe clasă. Perioada de înscriere pentru clasa a IX-a se va desfășura în 27-31 mai 2020, susținerea interviului va avea loc la sediul liceului din strada Nicolae Iorga, nr.56 B.
Dacă sulfetul este veșnic, înscrie-te la Liceul Creștin ‘Betania’ Sibiu, a cărui viziune este să formeze oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu, cu un caracter zidit pe valorile creștine, cu înalte competente academice și cultural, pentru a putea fi integrați și reprezentativi în familie, biserică și societate.