Etapele înscrierii:

•7-14 iunie – inscrierea pentru sustinerea probelor de aptitudini,

•15-18 iunie – derularea probelor de aptitudini conform graficului intocmit la inscriere,

•18 iunie – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Dosarul de înscriere:

•anexa la fişa de înscriere;

•certificat de naştere – copie;

•Copie dupa Cartea de Identitate a elevului si a parintelui

•declarație din partea candidatului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;

• Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune la sediul Structurii Liceului Teologic Betania, situați pe Strada Nicolae Iorga nr.56 B (in spatele Grădiniței nr. 42)

Probele de aptitudini:

•un interviu fundamentat pe cunoștințele religioase din Sfânta Scriptură, evaluat cu calificativul admis/respins

•Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VII.

•motivația alegerii profilului.

Lasa un mesaj