Dosarul de înscriere în clasa a- IX-a trebuie să conțină următoarele documente:

 • anexa la fişa de înscriere
 • copie după certificatul de naştere
 • copie carte identitate elev
 • copie carte identitate părinţi

 

22-23 mai 2017 înscrierea pentru probele de aptitudini

24-27 mai– Desfășurarea probelor de aptitudini    (interviu)

29 mai– Afișarea rezultatelor

Interviul constă într-un dialog cu candidatul, bazat pe întrebări cu caracter de cultură generală din:

 •  Sfânta Scriptură
 •  Crearea lumii, Geneza 1-11
 •  Cele 10 porunci, Exodul
 •  Rugăciunea Tatăl nostru
 •  Pilda fiului risipitor

Interviul va fi evaluat cu calificativul: admis/respins.

Adresă:

 • Str. Nicolae Iorga, Nr 56B
 • 550407- Sibiu, România
 • Tel/Fax: 004-0269421334

E-mail: liceulbetania@gmail.com

Web: www.facebook.com/ Liceul Teologic Baptist Betania

 

Lasa un mesaj